Jesteś z nami

Jesteś z nami, wszystko o nas wiesz

ale nigdy nikt nie widział Cię.

Jesteś z nami w każdy dzień i noc

odczuwamy Twoją wielka moc.

Jesteś radą, najmądrzejszą z rad,

jasnym światłem jak miliony gwiazd,

wiatrem ciepłym, zimą kiedy mróz,

czystą wodą dla spragnionych ust.

Słowem jesteś, które idzie w świat,

by przywrócić upragniony ład,

wielką siłą wszystkich ludzkich serc

tak potrzebną w walce z tym co złe.

Jesteś z nami , to niezwykły dar,

Ciebie Stwórca zesłał niegdyś nam,

W Tobie płomień i miłości blask

Duchu Święty pełen wszelkich łask.

Ponad światem, ponad czasem też

Duchu Święty Ty unosisz się.

niepojęty, a tak bliski nam,

prowadź Duchu nas do Raju bram.