Gdyby

Gdyby mi było dane przyjść na świat nad Jordanem

dwadzieścia wieków temu,

czy łatwiej by mi było uwierzyć w taką miłość,

która na krzyż prowadzi ?

Czy byłoby to proste uwierzyć, że ten Człowiek

jest także moim Bogiem

bo chociaż tak niezwykły, to przecież tak zwyczajny,

Józefa syn i Marii.

I gdzie to moje miejsce przy Via Dolorosa?

Wśród obojętnych gapiów

czy bardzo blisko Krzyża, co stał się drogowskazem

na wieki wieków…amen