Fiat voluntas tua muzyka Paweł Łukowiec

Fiat voluntas tua

Ty jedna zaufałaś jak nie zaufał nikt,

czy chwilę się wahałaś wie tylko Bóg i Ty.

To twoje „tak” Maryjo zmieniło świata bieg,

to Twoje „tak” Maryjo nadało życiu sens.

Refren:

Fiat voluntas tua – odpowiedziałaś,

fiat voluntas tua – niech stanie się,

za wiarę , za odwagę i  zaufanie

dziś cały świat Maryjo dziękuje Ci.

 

Ty jedna zawierzyłaś jak nie zawierzył nikt,

a dzięki Twej pokorze  człowiekiem Boży Syn.

To Twoja wielka miłość i Twego Syna Krzyż

nadzieję dały ludziom na odkupienie win.