Dekada

Jedna dekada – dziesięć lat,
błahostka w skali świata,
a dla nas to niezwykły czas,
owocnej pracy lata.

Łatwo nie było, będzie lżej,
taką nadzieję mamy,
bo dobre ręce dzierżą ster
i wszyscy się staramy.

…że primum non nocere – fakt
lecz chodzi jeszcze o to,
by doskonalić co się da
i czynić to z ochotą.

Każdy dorzucił, to co mógł,
by oddział działał prężnie,
wiedzę i czas,i pracę rąk,
a serca jak najwięcej.

Zjedliśmy razem z beczki sól,
sięgamy już do innej,
i znamy się jak płaty dwa
tarczycy ciut nadczynnej.

A na następne dziesięć lat
wzajemnie życzmy sobie,
by praca dała zacny plon,
a nam sprzyjało zdrowie.