Wiosno

Miałaś przyjść wystrojona

w odcienie zieleni,

miałaś przynieść nadzieję

i wiarę w świat choć trochę lepszy,

śpiewem ptaków zagłuszyć

jazgot wszechobecny.

A tu w bzy i kaczeńce

zaplątał się smutek

taki ciężki  i ciemny,

wcale     n i e w i o s e n n y.