Dla szefowej raz jeszcze

Życzenia tu wypowiadane
już od dziesięciu październików,
spełniają się, tak jak zaklęcia
najpotężniejszych czarowników.

Wierząc więc w sprawczą silę słowa
zdrowia i szczęścia winszujemy,
a przecież w tym się mieści wszystko,
czego my dla Szefowej chcemy.

Bo gdy Szefowa jest szczęśliwa,
wszystko pomyślnie się układa
to sporo tego właśnie szczęścia
na nas podwładnych także spada.