Dla Renaty i Rafała

Żyli niegdyś w Wilanowie i ogromnie się kochali
Król Jan III z Marysieńką, związek był to doskonały
i choć przemijały lata, a król miewał pokus wiele
miłość nigdy nie osłabła, wciąż pragnęli tylko siebie.
Od tej pory wszyscy wierzą, że Wilanów to jest miejsce
na przeżycie chwil wspaniałych i na miłość, i na szczęście.
Dla Renaty i Rafała jest to wróżbą bardzo piękną –
będą wiecznie się kochali jak Sobieski z Marysieńką