Dla Ilony i Rafała

Najpierw była muzyka, potem przyszła miłość,
to jest to co Ilonę z Rafałem złączyło,
dlatego dziś stanęli przed wielkim ołtarzem,
by ślubować, że odtąd już na zawsze razem
będą kroczyć przez życia ścieżki niezbadane.

Niech muzyka nie milknie, miłość ogromnieje,
przy ognisku domowym rodzą się nadzieje
na przyszłość najszczęśliwszą, na boską łaskawość
na sukcesy niezwykłe i prawdziwą radość,
która będzie na zawsze Waszym towarzyszem