Błogosław Boże zakochanym

Błogosław Boże zakochanym

Kiedy spotkały się dwa serca
pośród meandrów ludzkich dróg,
zakwitła pięknie wielka miłość,
niezwykły dar, prawdziwy cud.

Błogosław Boże zakochanym,
wszak oni ślubowali tu,
przed Twym Obliczem i ołtarzem
wierność do ostatniego tchu.

Prowadź ich Panie w jasną przyszłość,
obmyj strumieniem wszelkich łask,
a Wiara, Miłość i Nadzieja
niech będą z Nimi w każdy czas