Barwna Ziemio Świętokrzyska

Stare Góry Świętokrzyskie
z Łysicą i Łyścem,
przechowują w swoim sercu
dawne tajemnice.
Czasem tylko wiatr zbłąkany
śpiewa w gołoborzach
o tym wszystkim co się działo
tutaj w dawnych porach

Barwna Ziemio Świętokrzyska
tęczą malowana
naszym sercom jesteś bliska
swojska i kochana.
Dobra Ziemio Świętokrzyska,
piękna w każdej porze,
śniegach bieli, drzew zieleni,
złotym zbóż kolorze.

A kto duszę ma wrażliwą
i uważnie słucha,
echa leśne mu powiedzą
o ziemi tej cudach,
o tych ludziach, którzy tutaj
od prawieków żyli,
pracowali w pocie czoła,
o wolność walczyli.

Byłaś Ziemio Świętokrzyska
powstańców schronieniem.
partyzantów bazą mocną,
artystów natchnieniem.
Teraz los twój w naszych rękach,
my cię obronimy,
przed zalewem brudnych śmieci
i powietrzem zgniłym.